MAKING ORGANISATIONS FUTURE-PROOF

Trends dwingen ons sneller te leren en slimmer te regelen

GLOBALISERING

Globalisering

Omvat migratie en vergrijzing, de transformatie van productie- naar kenniseconomie, grenzeloze concurrentie, het gevaar van deflatie en de roep om visie en leiderschap van afzonderlijke landen. Globalisering raakt iedereen en ondermijnt onze welvaart uit het verleden. Het vraagt van ons sneller te opereren en samen te werken, omdat we ons ware potentieel zullen moeten overtreffen.

KLIMAATVERANDERING

Klimaatverandering

Er staat klimatologisch enorm veel op het spel. Alle ecologische en sociaal economische trends die het klimaat beïnvloeden, ontwikkelen zich exponentieel. Onze toekomst zal worden bepaald door wat we in deze tijd wel of niet goed doen. Niet alleen voor onze sociale en economische systemen, maar voor ål het leven op aarde. Een uitdaging met ongekende omvang en tijdsdruk.

TECHNOLISERING

Technolisering

De snel toenemende capaciteit van microchips is de driver achter de enorme opmars van technologie. Zoals de digitale transformatie, robotisering, Big Data, BI, blockchain, artificial intelligence, internet of things, nano- en bio-technologie, smart society, etc. Organisaties moeten de kansen die worden geboden door nieuwe technologie benutten om dingen slimmer, sneller en beter te doen.

Bepaal waar je organisatie op uit is

Bepaal waar je organisatie op uit is

Als snel héél snel wordt en de organisatie niet weet waar ze voor staat, wordt ze traag en gedesoriënteerd. Het in lijn brengen van alle ondersteunende activiteiten met de bedoeling van de organisatie, motiveert medewerkers en helpt hen om hieraan succesvol bij te dragen.

Vergroot je inzichten door sneller te leren

Vergroot je inzichten door sneller te leren

De tijd van statische stabiliteit ligt achter ons. We moeten daarom onze tools en organisaties opnieuw ontwerpen. Zodanig dat ze ons helpen om optimaal te presteren in een nieuwe staat van constante destabiliteit. Het is net als het rijden op een fiets, zolang je vooruit blijft bewegen, is het prima te doen.

Creeer waarde door slimmer te regelen

Creeer waarde door slimmer te regelen

De tijd van statische stabiliteit ligt achter ons. We moeten daarom onze tools en organisaties opnieuw ontwerpen. Zodanig dat ze ons helpen om optimaal te presteren in een nieuwe staat van constante destabiliteit. Het is net als het rijden op een fiets, zolang je vooruit blijft bewegen, is het prima te doen.

Overal in de wereld ervaren organisaties dat ze zich in een grote verandering bevinden en anders moeten opereren dan dat ze gewend waren. Deze transformatie raakt ons allemaal en wordt veroorzaakt door drie mondiale trends die elkaar ook nog eens versterken. Het is meer dan ooit belangrijk dat Control hierin maximaal ondersteunend is.


Download whitepaper

Download de whitepaper

Overal in de wereld ervaren organisaties dat ze zich in een grote verandering bevinden en anders moeten opereren dan dat ze gewend waren. Deze transformatie raakt ons allemaal en wordt veroorzaakt door drie mondiale trends die elkaar ook nog eens versterken. Het is meer dan ooit belangrijk dat Control hierin maximaal ondersteunend is.