MAKING ORGANISATIONS FUTURE-PROOF

Sluit je aan bij ons freelance team!

We zijn een moderne club met een platte organisatie en een 'geen woorden maar daden' cultuur. We zien de meerwaarde van het detacheren van gesprecialiseerde professionals op freelance basis. Bij een samenwerking hanteren we naast professionaliteit twee kernwaarden: respect en plezier!

 

Samenwerken met respect

Dit betekent mooi werk, heldere afspraken en snelle betaling.

lees meer

Samen leren met plezier

Omdat we móeten inspelen op snellere veranderingen.

lees meer